ז' כסלו ה'תש"עח 25/11/2017
שם משתמש
סיסמה

סופ"ש טכנולוגיה
חלק א':חלק ב':